De visie van Info dealer is; Wanneer mensen voorzien zijn van eerlijke en goede informatie over verslavende- middelen en gedrag zij er verantwoorder en bewuster mee om kunnen gaan. Daarnaast kunnen er andere coping strategieën worden aangeleerd i.p.v. het nemen van verslavende middelen of verslavend gedrag te vertonen. Er kan door middel van advies en begeleiding een vermindering komen in het problematische gedrag en/of middelengebruik zodat ongevallen en verslavingen mogelijk voorkomen kunnen worden.

De volgende pijlers worden gehanteerd:

– Bewustwording creëren d.m.v informatie en advies
– Weerbaar(der) maken om “nee” te zeggen
– Vervangende coping strategieën aanleren
– Verantwoorde omgang met verslavende- middelen of gedrag(harm-reduction)
– Omgeving informeren/trainen in omgang met persoon en middel

Infodealer heeft als missie haar interventies uit te zetten daar waar kwetsbare jongeren zich bevinden.
Er wordt voornamelijk gewerkt met de volgende methodieken:
-Oplossings gericht werken
-Cognitieve gedragstherapie
-Motiverende gesprekstechnieken
-Empowerment

De verschillende interventies worden op maat gemaakt zodat het goed aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.