• Preventie binnen de verslavingzorg

  gamen, alcohol, drugs, roken, gokken

  Preventie binnen de verslavingzorg
 • Kennis is kracht

  Weerbaarheid, coping strategieën en harm-reduction

  Kennis is kracht
 • Inzet wordt specifiek afgestemt op behoefte

  Informeren, adviseren, begeleiden en trainen

  Inzet wordt specifiek afgestemt op behoefte

Welkom,
De naam Info dealer staat voor informatie delen. Als zelfstandige voorzie ik in informatie, advies, begeleiding en training op het gebied van verslavende- middelen en gedrag op een preventieve wijze.
Verslaving komt voor in alle lagen van de maatschappij. Info dealer is er voor jongeren in de leeftijd 12 t/m 25 jaar en hun omgeving. Met omgeving kunt u denken aan de ouders/voogd, instellingsmedewerkers/begeleiders, docenten en andere sleutelfiguren.
Er wordt vooral gewerkt met de meest kwetsbare groepen, te denken aan jongeren met een sociaal/emotionele beperking en/of jongeren die vanwege omstandigheden in een jeugd-instelling wonen.